Witamy na stronie AbsolwentEXTRA!

Co roku mury naszej Uczelni opuszczają tysiące absolwentów, są wśród nich tacy, z którymi wprost żal się rozstawać, a już na pewno należy ich zapamiętać. Są to studentki i studenci, którzy w czasie studiów wyróżnili się nie tylko wysoką średnią ocen ale także dodatkową aktywnością. Często studiowali więcej niż jeden kierunek, pracowali zawodowo i w organizacjach studenckich, działali w wolontariacie i uczestniczyli   w dodatkowych praktykach indywidualnych, zwyciężali w różnorodnych konkursach, promowali nasz  Uniwersytet w kraju i za granicą.

Uważamy, że w pełni zasłużyli na to, abyśmy zaprezentowali ich na jak najszerszym forum.

Nasza strona „Absolwent Extra” to element promocji naszych najlepszych absolwentów oraz  baza danych dla pracodawców poszukujących świetnych pracowników dla swoich firm. Najlepszego studenta - ubiegłorocznego absolwenta, ze średnią ocen minimum 4.00, na każdym kierunku studiów wybierali dziekani wydziałów. Wyjątkiem od tej reguły była sytuacja, gdy żaden ze studentów nie uzyskał wymaganej średniej. W takim przypadku typowany był najlepszy absolwent na kierunku. Brano także pod uwagę działalność dodatkową studenta, przy czym stosunek ważności średniej i działalności to: 80% średnia, 20% działalność.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym absolwentom.

Zespół Biura Karier