Nasze dane:

Biuro Karier

Uniwersytet Zielonogórski

al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

tel. 68 328 32 67 / 68 / 78

e-mail: bk@uz.zgora.pl